Det här är ju trist för dig som
olovandes försökt logga in på min sida!

This is sad for you who unlawfully
tried to log in to my site!

Du bör skämmas!

Shame on You!